İnsan Kaynakları ve Sürekli İyileştirme Yönetimi Danışmanlığı

İnsana dair çözümler

 
 
 
 

Kurumsallaşma yolculuğunuzda size destek olalım!

İşletmeler büyüdükçe kurucularının tutum ve davranışları yazılı olmayan kurallara, kurum kültürüne dönüşmeye başlar. Daha da büyüdükçe kültür de yetersiz kalır. Yazılı kurallar, rol ve sorumluluklar, süreçler tanımlanır. Daha rekabetçi ve büyük bir çevrede ise stratejik yönetim sistemleri devreye girer. Kurumsallaşma arttıkça kişiye bağımlılık azalır, sürdürülebilirlik artar. İnsanlar her defasında bu nasıl olacak diye düşünmezler. Çatışmalar azalır. Hayat kolaylaşır. 

 

Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, global ve agresif rekabet, dijital dönüşüme ayak uydurma gibi zorluklarla baş etmeye çalışan günümüz işletmelerinin rakiplerinden daha başarılı olmaları için;

  • Daha yenilikçi ürün ve hizmetlere yönelmeleri,

  • Daha gelişmiş teknolojiye sahip olmaları,

  • Ürünlerini daha düşük maliyetlerle sunabilmeleri,

  • Kaliteye önem vermeleri,

  • Ürünlerinin daha iyi tasarıma sahip olması,

  • Ürün / hizmet tanıtımını daha iyi yapmaları gerekiyor. 

 

İnsan Kaynakları Stratejisi, şirketlerin bu öncelikleri ile doğrudan ilişkili olmalı, kurum kültürüne uyumlu bir biçimde oluşturulmalıdır.


Yetenek Çekme, İşveren Markası Oluşturma, Performans Değerlendirme, Öğrenme ve Gelişim, Yetenek Yönetimi, Ücret ve Ödüllendirme, Çalışan Bağlılığı Oluşturma süreçlerini içeren İnsan Kaynakları stratejinizi oluşturmak için kurumsal tecrübemizden faydalanabilirsiniz.
 

Sürdürülebilir İyileştirme yolculuğunuzda Yalın 6 Sigma ile işletmenizde israfı sistematik olarak ortadan kaldırmayı, varyasyonu azaltarak performansı artırmayı, veri bazlı düşünme ve proje bazlı ekip çalışması kültürünün yayılımını istiyorsanız, Türkiye'nin ilk sertifikalı Siyah Kuşakları'ndan destek alabilirsiniz.

Slide1.JPG

Ermetin Danışmanlık olarak sizi etkin bir biçimde dinliyor, gerçek ihtiyaçlarınızı anlıyor, 25 yılı aşan kurumsal yöneticilik tecrübemizi faydanıza sunarak size özel sürdürülebilir çözümleri birlikte ortaya koyuyoruz.