Çalışan Deneyimi Yolculugu_edited.jpg

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

 

İş hedeflerinize ulaşmanız, stratejik zorlukların üstesinden gelmeniz, rekabet avantajı sağlamanız için "İnsan" tarafında yapılması gerekenleri, Stratejik İnsan Kaynakları süreçlerini, size özel Çalışan Deneyimi Yolculuğunu gelin birlikte (yeniden) tasarlayalım!

Toplantı Moderasyonu

 

Önemli toplantılarınıza tarafsız bir moderatör olarak katılıyor, güvenli bir ortam yaratıyor, toplantı hedeflerinin netleşmesini, odağın korunmasını ve katılımcılığı sağlıyor, doğru sorular ve yönlendirmeler ile verimli ve başarılı bir toplantı geçirmenize yardımcı oluyoruz.

 
 
 
Masa Başında Raporları İncelemek
Yıldız ulaşan adam

Yalın 6 Sigma ile Sürdürülebilir İyileştirme Yönetimi Danışmanlığı

 

Yalın 6 Sigma metodolojisi ile veriye dayalı düşünme ve iyileştirme kültürünü yaymak, çalışanlarınıza yeni bir kariyer perspektifi sunmak istiyorsanız bu program size göre olabilir. 

Sizi etkin bir biçimde dinliyor, gerçek ihtiyaçlarınızı anlıyor, 25 yılı aşan kurumsal yöneticilik tecrübemizi faydanıza sunarak size özel sürdürülebilir çözümleri birlikte ortaya koyuyoruz. 

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

 • Vizyonunuzu, kuruluş amacınızı, rekabet koşullarınızı ve işe ait zorluklarınızı öğreniyoruz. 

 

 

 

 • Çözümlerimizi uyumlu hale getireceğimiz, size özel, yazılı olmayan kuralları, kurum yapısı ve kültürünü tanıyoruz. 

 • Stratejik süreçlerin yeterliliğini ve etkisini belirlemek için Mevcut Durum Analizi hazırlıyoruz.

 • "Bu koşullarda "İnsan" tarafında yapılması gerekenler nelerdir?" sorusuna birlikte cevap arıyor, ihtiyacınızı netleştiriyoruz. 

 • Bu incelemeden elde edilen sonuçlarla gelişim alanlarını birlikte yorumluyor ve Süreç Bazlı Stratejik Yol Haritası çıkarıyoruz.

 • Gelişim alanlarını Uygulama Projeleri'ne dönüştürüyor ve Yalın 6 Sigma metodolojisinden de destek alarak hayata geçiriyoruz.

Slide1.JPG

"Kilit ve uzman pozisyonları doldurmak"

"Doğru adayları seçebilmek"

"Ücret adaleti sağlamak"

"Şirket içi bilgi akışını ve paylaşımını sağlamak"

"Çalışanların potansiyellerini tespit etmek ve artırmak"

"Farklı jenerasyonları yönetebilmek"

"Yüksek potansiyellileri bünyede tutmak"

"İş özel hayat dengesini sağlamak"

Slide1.JPG

Önemli toplantılarınıza tarafsız ve uzman moderasyon desteği alın

 

Toplantı Moderasyonu

Aşağıdaki adımlar ile sizi hedefinize ulaştırıyoruz;

 • Gündemin planlanmasını ve toplantı amacının netleşmesini sağlıyoruz.

 • Tüm katılımcıların kendilerini rahat hissetmelerinin önemini biliyor, ortamdaki "buzu" kırıyoruz.

 • Katılımcıya mümkünse bir rol veriyor, böylece herkesin kendisini toplantının genel başarısından sorumlu hissetmesini sağlıyoruz.

 • Hiçbir sesin bir diğerini bastırmasına izin vermiyor, kimseyi susturmuyor, "dengeli" katılımı teşvik ediyoruz.

 • Doğru soruları soruyoruz.

 • Tarafsız ve yargısız kalıyoruz.

 • Odağı koruyoruz.

 • Toplantının enerjisini doğru yönetiyoruz.

 • Konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlıyoruz.

 • Olası çatışmaların olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlıyoruz.

 • Yalın 6 Sigma Siyah Kuşak tecrübemizden faydalanıyor, gerekli tüm istatistik, analiz, karar verme, ve fikir üretme araçlarını kullanıyoruz.

 • Alınan kararların, aksiyonların ve sorumlulukların üzerinde mutabık kalıyoruz.

 • Toplantı kaydının doğru bir biçimde tutulup paylaşılmasını sağlıyoruz.

20 yıllık tecrübemizden faydalanın, Yalın 6 Sigma ile rekabetçiliğinizi arttırın, maliyetlerinizi düşürün ve kendi liderlerinizi yetiştirin

 

Yalın 6 Sigma ile Sürdürülebilir İyileştirme Yönetimi Danışmanlığı

Yalın 6 Sigma, işletmelerin stratejik hedefleri ile ilişkili problemlerini kaynağına giderek ve gerçek verileri kullanarak çözen, kalite yönetimi bulguları ile istatistiğin bir araya geldiği bir iyileştirme metodolojisi / araç setidir.

 

Bunun da ötesinde, çalışanların veri ve süreç bazlı düşünme, proje ve ekip bazlı çalışma, problem çözme ve liderlik yetkinliklerini geliştiren bir öğrenme ve gelişim kaynağı, önemli bir kariyer yoludur.

 

Size adım adım nasıl destek oluyoruz?

 • Liderlik: Üst yönetimden başlayarak her kademedeki liderlerin programın faydasını anlamalarını, kabullenmelerini ve sahiplenmelerini sağlayacak şekilde onları eğitiyor, ikna ediyor, gerçekçi hayaller kurmalarını sağlıyoruz.

 • Stratejik Uyum: Stratejik Hedefler ve Kritik Başarı Faktörlerine bağlı proje fikirlerinin geliştirilmesi, önceliklendirme, seçim kriterleri, proje bildirilerinin hazırlanması ve strateji ile uyumlu Yalın 6 Sigma Yayılım Planlaması 

 • Organizasyon Yapısı: Programın yayılımını kim yönetecek, Siyah Kuşaklar tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı olacak, Yeşil Kuşaklar, Süreç Sahipleri, Sponsorlar, Finans Temsilcileri, Bilgi Sistemleri temsilcileri v.b. rollerin sorumlulukları neler olacak, belirliyoruz.

 • Program Yönetimi: Programının iyi uygulanmasını, kontrolünü ve yönetilmesini sağlayacak kuralları ve prosedürleri oluşturuyoruz. 

 • Eğitim ve Gelişim: Siyah Kuşak,​ Yeşil Kuşak, Sponsor ve Süreç Sahipleri eğitimlerini veriyoruz.​

Y6S_edited.jpg
Normal dağılım_edited.jpg